Tu Mundo A Color amb somDones.cat

Adjamagnété Lambal

Tipus de promoció: somDONES Descomptes

Enllaç a la promoció: https://es.ulule.com/tu-mundo-a-color/

Descripció de la promoció:

Tu Mundo A Color està de Micromecenatge. A les dones de somDONES.cat pel suport al micromecenatge; per íntegrament de dones africanes al món laboral amb línia tèxtil Sostenible amb minvaments, projecte Ecològic al Senegal, integració de dones amb discapacitats diverses al món de la Moda, recolzament a l'artesania ... Amb un Projecte de Vida. Afegim descompte d'un 10% més l'oferta a la Plataforma Ulule per recompenses de peces de la Primera Colecció Anale Aïlo Boulock (Dona Treballadora) o per la Segona Colecció que n'hi haurà de peces sorpreses.
** Final de la promoció 29 de setembre.
**Contactar adjamagnete@tumundoacolor.com