Ofertes de treball

Tens alguna oferta de feina, ja sigui com a empresa o com a autònoma?

PUBLÍCA-LA

Tècnica de gestió de residus

Somdones.cat

Palafrugell, Girona | 18/08/2021

Empresa de selecció: IPEP- Palafrugell
Contracte subvencionat a través del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya destinat a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Requisits imprescindibles: Joves fins a 29 anys en atur Inscrits a l’Oficina de Treball i Inscrits al Programa Garantia Juvenil No haver participat en les convocatòries 2019 o 2020
El/ la tècnic/a estarà vinculat a l'Àrea de Qualitat Urbana. Per l’àrea de Qualitat Urbana és prioritari dissenyar i implementar estratègies que millorin els objectius generals de reciclatge del municipi, una pràctica que alhora fomenta l'estalvi d'emissions d'efecte hivernacle en el còmput total de dades municipals i la seva petjada ecològica. L’objectiu de la persona a incorporar és la realització de treballs teoric-pràctics per a conèixer amb més profunditat les realitats de la generació de residus específica en el sí de les comunitats de veïns i comerços , tot inventariant aquests productors, estudiant l'estacionalitat o no dels habitatges i les activitats, la disposició d'espais per a realitzar la separació dels residus en origen i trobar-ne solucions a mida que permetin adaptar el servei de recollida a les diferents realitats. A més, podria col·laborar i donar suport en les diferents campanyes o inspeccions que es realitzen en matèria de residus al municipi (recollida porta a porta domèstic, servei de deixalleria,..).
Contracte laboral temporal (6 mesos)
Jornada completa
Altres beneficis: Sou aproximat entre 1.300 i 1.600 € mensuals. Contractes de treball efectuats d'acord amb l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1556-2021 del 11 de maig, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: 1300.00 - 1600.00 € nets/mes

Professora d'extraescolars de Robòtica educativa

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 17/08/2021

Empresa: Rubí Forma
El Servei d'Inserció de Rubí Forma precisa PERSONAL PROFESSOR D'EXTRAESCOLARS DE ROBÒTICA EDUCATIVA amb horari de matins i/o tardes, amb possibilitat de realitzar més hores, segons disponibilitat i dins l’horari lectiu dels centres educatius i amb ubicació a Barcelona. Informem que les persones interessades en aquesta oferta seran contactades pel nostre centre mitjançant correu electrònic per tal de vehicular la candidatura amb la gestió d'aquesta oferta de treball.
Facilitar l’aprenentatge de les competències i habilitats del s. XXI (comunicació, creativitat, innovació, treball en equip, resolució de problemes, lideratge) així com promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre els nens i nenes. Implementar la metodologia de LEGO Education. Garantir la correcta comunicació entre i amb els participants. Preparar i gestionar el material segons les activitats plantejades. Afavorir el respecte, el treball en equip i la responsabilitat entre els participants. Tasques de guiar i acompanyar a les persones participants en el coneixement de robòtica (mecànica i programació) del material LEGO Education. Organitzar l’espai per a facilitar el correcte desenvolupament de les sessions. Acompanyar a les persones participants en l’aprenentatge personalitzat i per interessos. Controlar i comunicar l’assistència i el número de participants diaris. Tenir cura i ordre del material i l’espai. Reportar formalment al cap de projecte el desenvolupament de les activitats (aspectes destacables/incidències). Participar en les accions de formació. Participar en les accions de comunicació al llarg del curs.

Contracte: temporal | Jornada: parcial - indiferent | Salari: 1050.00 - 1250.00 € bruts/mes

Auxiliar de geriatria

Somdones.cat

Deltebre, Tarragona | 17/08/2021

Empresa: L'Onada Serveis
En vols ser un més? A L'ONADA SERVEIS necessitem incorporar gerocultors/es a la nostra Residencia de Deltebre. Les funcions de lloc de treball, són referents a l’assistència a la persona usuària en les activitats de la vida diària orientant-se cap a la promoció de la seva autonomia, la seva atenció personal i la del seu entorn, actuant en coordinació amb un equip multidisciplinar de treball. Coneixes la filosofia ACP i contenció zero? Les vacants són de diferent naturalesa, amb diferents horaris i jornades però amb continuïtat. No ho dubtis i inscriu-te a la nostra oferta, aquesta pot ser la teva oportunitat. S'OFEREIX: contracte temporal per substitució jornada completa Incorporació immediata Salari de 1163,40€ bruts mensuals.
Les funcions de lloc de treball, són referents a l’assistència a la persona usuària en les activitats de la vida diària orientant-se cap a la promoció de la seva autonomia, la seva atenció personal i la del seu entorn, actuant en coordinació amb un equip multidisciplinar de treball.
Contracte laboral temporal (6 mesos)
Jornada completa
Salari mensual brut 1163

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Ajudant de cuina

Somdones.cat

Deltebre, Tarragona | 17/08/2021

Empresa: L'Onada Serveis
En vols ser un més? A L'Onada Serveis estem buscant un cuiner/a per la nostra Residència de Deltebre. Les tasques a realitzar són: Realitzar els serveis ordinaris, especials i extraordinaris que diàriament es comuniquen.Disposar el muntatge de carros i safates amb menús elaborats. La neteja del lloc de treball. Suport en les activitats de cuina que li marqui la responsable de cuina. Realitzar totes aquelles funcions que, sense especificar, estiguin en consonància amb el seu lloc de treball i qualificació professional. S'ofereix: - Contracte eventual - Horari: dilluns a divendres 14.30 a 20.30h i un dissabte cada quinze dies 8.30 a les 14.30 i de 17.30 a 20.30 h, festius festa -Salari: 1005.94€ bruts/mes
Realitzar els serveis ordinaris, especials i extraordinaris que diàriament es comuniquen.Disposar el muntatge de carros i safates amb menús elaborats. La neteja del lloc de treball.Suport en les activitats de cuina que li marqui la responsable de cuina. Realitzar totes aquelles funcions que, sense especificar, estiguin en consonància amb el seu lloc de treball i qualificació professional.
Contracte laboral temporal (6 mesos)
Jornada parcial (34 hores - jornada setmanal)
Salari mensual brut 1005

Contracte: temporal | Jornada: parcial - indiferent | Salari: 1005.00 - 1005.00 € bruts/mes

Tècnica de suport a la gestió

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 14/08/2021

Empresa: Associació Sinergia Social
En el marc dels programes de Garantia Juvenil des de l'entitat s'ofereix una vacant de 6 mesos a temps complerts per a joves menors de 30 anys vinculats a Garantia Juvenil en l'àmbit del suport a la gestió de processos de qualitat i al departament de projectes i millora continua de l'entitat. Imprescindible: Alta al fitxer de Garantia Juvenil, tenir menys de 3 mesos d'experiència laboral, no haver participat en edicions anteriors i tenir titulació universitària en ciències socials o similars.
En relació al Sistema de Qualitat i Millora Continua: -Elaboració, anàlisis de la documentació, registres,... informe anual, etc. -Realitzar auditories internes als diferents serveis de l'Entitat. -Suport a la formació de les noves direccions i coordinacions. -Protecció de dades: formació, elaboració de la documentació i preparació d’auditories. -Recull de dades, qüestionaris, etc. que encarregui direcció. En relació a la comunicació i altres: -Realitzar la documentació tècnica i administrativa, que se li encomani, i fer-la arribar on pertoqui. -Penjar informacions, documentació, etc. al programari de l'entitat. -Col·laborar amb l’actualització de la web. En relació al suport tècnic de gestió de proveïdors: -Col·laborar en el procés de gestió dels proveïdors.
Contracte laboral temporal (6 mesos)
Jornada completa
Altres beneficis: Salari segons conveni

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Auxiliar administrativa

Somdones.cat

Sant Gregori, Girona | 14/08/2021

Empresa: Associació Sinergia social
En el marc dels programes de Garantia Juvenil des de l'entitat s'ofereix una vacant de 6 mesos a temps complert per a joves menors de 30 anys vinculats a Garantia Juvenil en l'àmbit de l'administració de l'entitat. Imprescindible: Alta al fitxer de Garantia Juvenil, tenir menys de 3 mesos d'experiència i no haver paticipat en edicions anteriors del mateix programa. Es requereix títol de cicle formatiu i nivell mig d'ofimàtica.
Les funcions generals de la persona que faci d'auxiliar administrativa seran: -Suport als equips: suport administratiu i logístic als equips, revisió i preparació de sales i equipaments. -Gestió i revisió documental: revisió documental d'usuaris/es, reporting de dades, introducció dades i digitalització d'arxius. -Gestió de les comunicacions i la recepció: rebre i registrar el correu oficial i ordinari, gestionar visites, realitzar trucades, etc. -Gestió de compres: realitzar les compres, control estocs i recepció de lliuraments de proveïdors.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Administrativa de comptabilitat

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 14/08/2021

Empresa: Associació Sinergia social
En el marc dels programes de Garantia Juvenil des de l'entitat s'ofereix una vacant de 6 mesos a temps complerts per a joves menors de 30 anys vinculats a Garantia Juvenil en l'àmbit de l'administració comptable de l'entitat. Imprescindible: Alta al fitxes de Garantia Juvenil, tenir menys de 3 mesos d'epxeriència laboral, titulació de cicle formatiu . Es requereix el nivell mig d'ofimàtica (processador de text: word, processador de dades, etc.
-Realització de les transferències econòmiques dels diners de caixa als centres i serveis assignats. -Comprovació de lafacturació i pagament. -Suport en la gestió fiscal. -Suport en la facturació
Contracte laboral temporal (6 mesos)
Jornada completa
Altres beneficis: Salari segons conveni

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Enginyera Tècnica

Somdones.cat

Vilablareix, Girona | 14/08/2021

Empresa de selecció: Helpoint Serveis
Seleccionem un/a ENGINYER/A TÈCNIC per a empresa especialitzada, en projectes globals de construcció i equipament per a espais interiors.
• Verificació i anàlisi dels projectes i plans de les obres adjudicades. • Llistat d'especificacions tècniques dels equips i materials, així com dels mitjans auxiliars i maquinària necessaris per a l'execució de l'obra. • Realització i disseny del pla d'obra amb programa AutoCAD • Confecció de projecte i pressupostos amb CYPE. • Supervisió dels temps d'execució i els rendiments de cada partida. • Planificació de les necessitats dels mitjans humans com a materials. • Gestió i coordinació de la cartera d'obres assignades. • Exercir d'assessor tècnic del client i fomentar la seva fidelització. • Seguiment continu dels resultats d'obra així com dels costos de les prestacions. • Gestió de comandes de materials i seguiment de les subcontractes. • Verificació de la Qualitat dels Treballs executats, tant els realitzats amb personal propi com el subcontractat. • Control i supervisió de les subcontractes en els centres de treball sota la seva responsabilitat. • Gestió de projectes : d’obra, d’activitats i d’instal·lacions.

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: 35000.00 - 40000.00 € bruts/any

Auxiliar d'infermeria dental

Somdones.cat

Palafrugell, Girona | 14/08/2021

Empresa de selecció: IPEP- Institut de Promoció Econòmica- Palafrugell
Per a centre dental, es cerca Auxiliar d'Infermeria en horari flexible (25 a 30 hores setmanals)
Instrumentar doctors, esterilització de material, algunes tasques administratives.
Contracte laboral indiferent
Jornada parcial (25 hores - jornada setmanal)
Altres beneficis: Contracte indefinit. Jornada laboral de 25 a 30 hores setmanals de dilluns a divendres. Els torns no són fixes, l’horari és variable dependent de la setmana. Sou brut segons conveni en 12 pagues.

Contracte: indefinit | Jornada: parcial - indiferent | Salari: no especificat

Gestora administrativa- sector financer

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 11/08/2021

Empresa de selecció: Selyfor SL
Importante EAFI (Empresa de asesoramiento financiero independiente) autorizada por la CNMV, busca incorporar en sus oficinas de Barcelona (zona Diagonal/Francesc Macià):
Gestora administrativa contable (back office)
Realizará labores de apoyo en tareas de gestión y se le asignará diversas áreas de responsabilidad tanto en la administración como en Servicios Generales, tales como:
Administración/Contabilidad
• Preparar la contabilidad para la Asesoría
• Facturación de clientes y proveedores
• Archivo y entrada de datos manteniendo y creando hojas de cálculo y bases de datos actualizadas.
• Preparar documentación diversa y cumplimentar formularios oficiales.
• Tramitación de expedientes y propuestas.
Servicios Generales
• Atención telefónica y presencial de clientes.
• Mantenimiento general de la oficina y aprovisionamiento de los suministros
Ofrecemos:
• Trabajo estable en un entorno de trabajo joven, dinámico, agradable y altamente cualificado.
• Posibilidades de desarrollo profesional.
• Incorporación inmediata en jornada completa.
• Interesante paquete retributivo compuesto de Fijo + Variable.

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Gestora de Sistemes de la informació

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 11/08/2021

Empresa de selecció: Selyfor SL
Experiencia en implantación de aplicaciones de gestión, portales web o aplicaciones móviles.
Funciones
‐ Participación y puesta en marcha en proyectos de desarrollo de aplicaciones del departamento de
Sistemas de Información.
‐ Concreción de las necesidades de apoyo informático en las tareas analizadas dentro del modelado de
los procesos operativos.
‐ Definición del alcance adecuado de los proyectos, coordinando y participando de forma activa y directa
en la ejecución de los mismos.
‐ Seguimiento de los proyectos en cuanto al grado de avance, cumplimiento de objetivos, calidad y
calendario, racionalizando y optimizando los recursos utilizados para conseguir un resultado.
‐ Coordinación de los proveedores externos tanto en la definición de propuestas concretas como en el
seguimiento de los diferentes proyectos dentro de su ámbito de actuación.
‐ Mantenimiento de una relación de confianza con las Áreas a las cuales se dará servicio, apoyándolos en
la consecución de sus objetivos
Habilidades
‐ Autonomía.
‐ Proactividad.
‐ Implicación en el trabajo que se lleva a cabo.
‐ Rigor, capacidad analítica i de abstracción.
‐ Capacidad organizativa, de gestión del tiempo y de trabajo en equipo.
‐ Buenos dotes de comunicación oral y escrita.
‐ Capacidad de generación de confianza con clientes internos y colaboradores.

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Gerocultora

Somdones.cat

Cassà de la Selva, Girona | 11/08/2021

Empresa: Sumar- Acció Social de Catalunya
Cerquem professionals amb experiència en atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d'infermeria, per a treballar a la residència de gent gran de Cassà de la Selva.

Les persones seleccionades s'ocuparan de realitzar l'acompanyament a les persones usuàries del centre, atenció a les necessitats assistencials, tals com higienes, allitament, etc. Participant en les diferents activitats i tallers que s'hi desenvolupen, tot vetllant pel correcte estat de salut dels usuaris/es i atenent a les seves necessitats.

Es cerquen professionals amb estil de comunicació proper, amb empatia i assertivitat i facilitat per treballar en equip. Orientats/des en millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.
Jornada:Jornada Completa
Horari:Segons disponibilitat del candidat/a
Perspectiva de la feina:Temporal
Disponibilitat d'incorporació:Immediat
Sou:A concretar (el salari és negociable
)Altres dades:L'horari de treball es detallarà a l'entrevista en funció de la disponibilitat del candidat/a.

Cerquem professionals amb disponibilitat per realitzar diferents torns de treball mati-tarda-nit.

Tindran prioritat les candidatures que acreditin certificat de discapacitat.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Coordinadora tècnica de serveis socials

Somdones.cat

Cardedeu, Barcelona | 11/08/2021

Empresa: Sumar- Serveis Acció social de Catalunya
Es precisa Coordinadora Tècnica del Servei d'Atenció a Domicili de Cardedeu a 20 hores setmanals, per l'organització integral del servei. La persona seleccionada s'ocuparà de la rebuda i gestió dels casos i serveis que arriben des de Serveis Socials, de l'atenció i gestió de trucades i/o consultes dels treballadors/es, usuaris dels serveis, Treballadors/es Socials o altres, identificant les seves necessitats, assessorar-los i proporcionar-los la informació necessària. La persona seleccionada s'ocuparà de l'avaluació i control de qualitat del servei prestat, i es coordinarà amb els/les Treballadors/es Socials per l'entrada i seguiment dels casos. Dirigirà, organitzarà i motivarà a l'equip de treball, gestionarà els calendaris laborals, farà seguiment i control de les hores per l'elaboració de la facturació, i resoldrà i tramitarà totes les incidències del servei.

Jornada:Jornada Parcial
Horari:20 Hores Setmanals
Durada del contracte inicial:Indefinit
Perspectiva de la feina:Estable
Disponibilitat d'incorporació:15 dies
Sou: Segons Conveni de SAD (el salari és negociable)

Contracte: indefinit | Jornada: parcial - indiferent | Salari: no especificat

Treballadora familiar

Somdones.cat

Riells i Viabrea, Girona | 11/08/2021

Empresa: Sumar- Acció Social de Catalunya
Cerquem professionals titulats amb atenció a les persones en situació de dependència o cures auxiliars d'infermeria, o bé certificat de professionalitat corresponent pel Servei d'Atenció a Domicili de la Selva per les poblacions de Riells, Breda i Sant Feliu de Buixadeu.
Les persones seleccionades s'ocuparan de realitzar les activitats d'atenció a la persona tals com: higiene/dutxa, control de medicació, ensenyament d'hàbits personals, control d'alimentació, etc. Nivell d'estudis acabats: FP I amb titulació de Sanitària (Valorable).
Cerquem professionals habituats/des al treball en equip, amb responsabilitat per la qualitat del treball que realitzen i orientats/des al treball amb persones, tot actuant amb empatia i flexibilitat
Jornada:Jornada Parcia
lHorari:A concretar
Durada del contracte inicial:Temporal amb possibilitats de continuïtat
Perspectiva de la feina:Temporal
Disponibilitat d'incorporació:Immediat
Sou: Segons Conveni de SAD (el salari és negociable)
Altres dades:Contracte inicial per cobrir una baixa mèdica de llarga durada.

Contracte: temporal | Jornada: parcial - indiferent | Salari: no especificat

Enginyera de sistemes

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 09/08/2021

Empresa de selecció: Selyfor
La candidata asegurará la disponibilidad, desempeño, monitoreo y respuestas a incidentes, entre otras cosas de
las plataformas y servicios que la compañía Ɵene y de las que opera
» Como ingeniera de sistemas será responsable de la disponibilidad, el rendimiento, la supervisión y la
respuesta a incidentes de las bases de datos de la empresa que se ejecutan en varios entornos basados
en Linux incluyendo también otras tecnologías.
» Responsable de la instalación, configuración, supervisión, actualización y mantenimiento de complejos
sistemas y bases de datos en entornos de producción y no producción
» Colaborará con desarrolladores y administradores de sistemas en la definición de la arquitectura
ópƟma de los entornos Cloud, contenedores, bases de datos.
» Análisis de la causa raíz de los problemas relacionados con las bases de datos y sistemas.
» Crear, apoyar y mantener prácƟcas de recuperación
» GesƟone el seguimiento, las alertas y los informes de los servidores, bases de datos y contenedores
» Dar apoyo a diferentes proyectos
» Configurar e implementar nuevos sistemas y bases de datos

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Programadora senior de C++

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 09/08/2021

Empresa de selecció: Selyfor SL
Our client is a fast-growing internet safety startup based in Barcelona which top product
is a multi-platform parental control solution, that is one of the leading brands worldwide
in the Digital Wellbeing category.
We're looking for a Senior C++ programmer with strong experience in cross-platform
development (Windows / OSX / Linux platforms), programming multi-threaded highperformance apps & services at a low level.
 Take ownership of the Company’s desktop, SDK, kernel & embedded technical
products
 Translate technical & business requirements into state of the art C++ technical
designs & apps
 Follow proper programming & design best practices and methodologies (UML,
TDD, Scrum)
 Follow and improve company development & QA processes
 Research customer support cases and improve the Desktop apps quality
 Provide technical support to other junior profiles

Bonus points for:
 Socket filters, SSL & Transparent proxies
 Kernel mode apps
 Cross-platform code and cross-platform build processes (ie: Cmake)
 C++11/C++17 knowledge
 Qt knowledge
 Install frameworks (MSI, Pkg)
 Continuous integration and Agile methodologies
 Embedded systems

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Advocada

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 07/08/2021

Empresa de selecció: Asociación Provivienda
MISIÓN DEL PUESTO:

Atención en materia jurídica a las personas y familias participantes del proyecto, con dependencia directa de la persona responsable.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES (SIN CARÁCTER LIMITATIVO):

Realizar el seguimiento de la consecución de los objetivos del servicio
Elaboración de los informes.
Interlocución con los técnicos municipales.
Apoyo en la coordinación del programa.
Información y atención a personas en riesgo de exclusión socioresidencial.
Asesoramiento y gestiones jurídicas relacionadas con vivienda.
Mediaciones entre propietarios e inquilinos.
Elaboración de documentos jurídicos y administrativos para el seguimiento de los casos.
Informar a los usuarios sobre obligaciones y derechos de las partes.
Introducir los datos en las aplicaciones informáticas.
Firma y resolución de contratos.
Seguimiento de los contratos.
Atender las consultas que los propietarios puedan tener durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
Resolver las incidencias que se planteen en la dinámica de los programas.
Información personal, mail o telefónica a los usuarios del programa.
Categoría: Titulado/a superior

Centro de Trabajo: Barcelona. Doctor Aiguader

Jornada: 37,5 horas semanales distribuidas de lunes a viernes

Salario Bruto Mensual: 1.735,94 € (12 pagas) y 1.607,32 € (2 pagas)

Salario Bruto Anual: 24.045,88 €

Tipo de contrato: Indefinido

Programa: Borsa de Mediació de Lloguer Social.

Fecha de incorporación: Inmediata

Periodo de prueba: 6 meses

Dependencia jerárquica: Responsable regional de Cataluña

Dependencia funcional: Responsable del proyecto

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: 24045.00 - 24045.00 € bruts/any

Administrativa

Somdones.cat

Badalona, Barcelona | 07/08/2021

Empresa de selecció: Didactic Formación:
Oferta de empleo de administrativa con contrato de formación en Badalona
Buscamos una persona con ilusión, activa, positiva, polivalente y con ganas de desarrollar su carrera profesional en nuestra empresa de mantenimiento, reformas y mantenimientos de edificios.

Llevarás a cabo funciones de apoyo a en tareas administrativas, de compras, facturación, contabilidad, informes…
Formación oficial a cargo de la empresa
La actividad laboral se alternará con formación para que obtengas un título de FP o un certificado de profesionalidad de la familia de Administración y gestión. La distribución de la jornada será de 30 h. semanales de trabajo y 10 h. de formación.

Se valorará en los candidatos
Se valorará residencia en Badalona y alrededores.

Contracte: formatiu | Jornada: completa | Salari: no especificat

Tècnica enquadernadora- Arts gràfiques

Somdones.cat

Sant Esteve Sesrovires, Barcelona | 06/08/2021

Empresa de selecció: IMAN TEMPORING
Desde la oficina de Martorell precisamos incorporar ENDUADERNADORAS para una empresa del sector artes gráficas ubicada en Sant Esteve Sesrovires.

Funciones:
- Encuadernar, empastar, coser, arreglar y confeccionar cubiertas de libros, folletos, revistas, tesis y otros documentos.
- Grabar, manualmente o con la estampadora, títulos a libros, folletos, revistas, tesis y otros documentos.
- Ordenar el material para encuadernar, según las especificaciones.
- Organizar los productos terminados para su embalaje y su distribución.
- Mantener limpio el equipo y las herramientas de trabajo y en condiciones de operatividad.

¿Qué se ofrece?
- Contrato por ETT
- Jornada: De lunes a viernes
- Horario turnos de mañana, tarde o turnos partidos.
- Salario 8,08 €/hora

Contracte: indefinit | Jornada: none | Salari: no especificat

Auxiliar de taller d'Arts gràfiques

Somdones.cat

Sant Esteve Sesrovires, Barcelona | 06/08/2021

Empresa de selecció: IMAN TEMPORING
Desde la oficina de Martorell precisamos incorporar a AUXILIARES DE TALLER para una empresa del sector artes gráficas ubicada en Sant Esteve Sesrovires.

Funciones:
- Alimentación de la maquina
- Organización del papel sobrante del producto.
- Ordenar el material para encuadernar, según las especificaciones.
- Organizar los productos terminados para su embalaje y su distribución.
- Mantener limpio el equipo y las herramientas de trabajo y en condiciones de operatividad.

¿Qué se ofrece?
- Contrato por ETT
- Jornada: De lunes a viernes
- Horario turnos de mañana, tarde o turnos partidos.
- Salario 8,08 €/hora

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat