Ofertes de treball

Tens alguna oferta de feina, ja sigui com a empresa o com a autònoma?

PUBLÍCA-LA

Tècnica orientadora en espais de recerca de feina

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 11/07/2021

Empresa:
Associació Sinergia Social
Responsable de l’atenció directa, ja sigui en l’espai d’autobús o bé en l’atenció individualitzada i grupal, a persones que tenen un objectiu professional definit i es troben en disposició de localitzar ofertes de feina afins al seu perfil professional i preparar la seva candidatura i acudeixen sense cita prèvia o amb vinculació continuada al servei d’Espai de Recerca de feina.
- Oferir el servei d’autobús a totes les persones que hi accedeixin. - Oferir un servei d’assessorament individual adreçat a persones en procés de recerca de feina que o bé ho demandin o bé s’aconselli. - Oferir el servei de dinàmiques grupals. - Responsabilitzar-se del bon funcionament del servei, prestant serveis de qualitat als usuaris - Gestió de la documentació dels serveis assignats. - Vetllar pel compliment de la llei 15/199 de protecció de dades personals

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: 1617.00 - 1789.00 € bruts/mes

Comercial

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 08/07/2021

Empresa:
Somdones.cat
La plataforma busca Comercial a comissió per a la venda dels espais de la web i recerca de patrocinadors.

Contracte: autònom | Jornada: parcial - indiferent | Salari: no especificat

Tècnica especialista econòmica

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 07/07/2021

Empresa:
Asociación Provivienda
ealizar el seguimiento de la consecución de los objetivos del servicio. Elaboración de actas e informes. Coordinación con técnicos municipales. Seguimiento de la tramitación de las solicitudes de ayudas y subvenciones. Atención a los solicitantes y propietarios de vivienda que acudan al servicio. Recepción de las solicitudes de demanda de vivienda y seguimiento de estas. Gestión documentación propietarios. Gestión de la documentación de los solicitantes. Introducir los datos en las aplicaciones informáticas. Seguimiento económico de los contratos. Intermediación en el pago de las rentas. Establecimiento de controles y herramientas que aseguren la adecuada gestión económica. Gestión de las ayudas y subvención (colaboración en la solicitud con los servicios centrales, elaboración de memorias económica, preparación de anexos económicos y técnicos. Preparación de justificantes de estos en los capítulos de actividades y subcontratación) Seguimiento de los contratos. Atender las consultas que los propietarios puedan tener durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Resolver las incidencias que se planteen en la dinámica de los programas. Información personal, mail o telefónica a los usuarios del programa. Gestión de archivo.

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Enginyera Elèctrica

Somdones.cat

Lleida, Lleida | 07/07/2021

Empresa:
HELPOINT SERVEIS
Des de la consultoría de selección Helpoint Serveis estem buscant un/a enginyer/a per formar part de la plantilla d’una empresa client de Lleida, dedicada a la instal·lació d’electricitat i energía renovable.
• Preparació i gestió de la documentació per l’execució i desenvolupament de les obres.
• Control de personal, de l’obra i gestió d’incidències tècniques.
• Desenvolupament i planificació de projectes d’obra.
• Gestió i preparació de documentació tècnica per a les instal·lacions fotovoltaiques.
• Especificacions tècniques per a la compra d'equips i subministraments.
• Gestió d’inventari de material.

• Contracte: obra i servei + indefinit
• Jornada laboral: Completa
• Horari: de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 18h (amb flexibilitat).
• Salari: 18.000€ - 25.000€ /bruts anuals o segons vàlua.
• Pagues anuals: 12
• Desenvolupament professional i possibilitats de creixement.

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: 18000.00 - 25000.00 € bruts/any

Becària d'Administració d'Empreses- ADE amb anglès

Somdones.cat

Palau-solità i Plegamans, Barcelona | 07/07/2021

Empresa:
HELPOINT SERVEIS
Des de la consultoria de selecció Helpoint Serveis estem buscant becaries per el departament de finances d’una empresa multinacional de Palau Solità i Plegamans, amb possibilitat de rotació per logística, compres i producció, i conèixer totes les àrees.
• Comptabilitat de proveïdors de diverses plantes europees.
• Assegurar la comptabilització de la despesa en els comptes comptables correctes i assegurar el flux d'aprovació de les factures, així com verificar la seva autenticitat i veracitat.
• Comptabilitat d'empreses Intercompany així com el quadri dels seus saldos i les reconciliacions de comptes.
• Donar suport a auditories tant internes com externes.
• Aplicació i desenvolupament de metodologies de millora contínua.
• Gestionar les consultes dels proveïdors.
Control de pagaments.
• Suport en l'aplicació de millores per a transaccions financeres

• Atractives oportunitats de carrera a nivell internacional.
• Desenvolupament i entrenament professional dins de l'organització.
• Formació contínua a càrrec de l'empresa.
• Estabilitat laboral i bon ambient de treball.
• Responsabilitats i reptes.
• Horaris flexibles amb preferentment de demà a mitja jornada.
• Inclou formació o estada en alguna de les plantes a l'estranger.
• Jornada completa.

Contracte: formatiu | Jornada: none | Salari: no especificat

Tècnica de Comunicació i redacció de continguts

Somdones.cat

Barcelona, Barcelona | 05/07/2021

Empresa:
Associació Sinergia Social
En el marc dels programes de Garantia Juvenil des de l'entitat s'ofereix una vacant de 6 mesos a temps complerts per a joves menors de 30 anys vinculats a Garantia Juvenil en l'àmbit de la comunicació i la publicitat de l'entitat. Imprescindible: Alta al fitxer de Garantia Juvenil, tenir menys de 3 mesos d'experiència laboral i no haver participat en edicions anteriors al programa de Garantia Juvenil.
-Redactar, revisar, avaluar i modificar articles, notícies, notes de premsa, revista, butlletí, reportatges i tot tipus de material informatiu o divulgatiu perquè s'ajusti als criteris de la publicació. -Publicació de continguts a la pàgina web, xarxes, etc. -Disseny i maquetació de documentació interna i externa segons el protocols d’imatge corporativa -Col·laboració en l’elaboració de documentació i redacció comercial i corporativa -Comprovar la veracitat dels continguts utilitzant diferents fonts d'informació. -Fer la revisió i correcció final a fi d'assegurar-se que el material que es publicarà és correcte. -Participar en la definició de l'estil gràfic i de presentació dels textos que s’edita. -Treballar conjuntament amb l’equip per donar la forma més adient als textos, les imatges i els recursos que els acompanyen. -Revisar i mantenir els continguts publicats -Cercar novetats i informacions del tercer sector per a revistes i eines de comunicació electròniques. -Destacar els que poden ser de major interès i s'ocupa de garantir que el lloc web tingui agilitat i que els seus continguts canviïn periòdicament. Gestionar el contingut de publicacions web de l’entitat -Gestionar la presència de l’entitat en l’àmbit web -Col·laborar en l’elaboració de documentació comercial i corporativa -Desenvolupament del material definitiu per ser insertat en el projecte.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Professora de reforç escolar

Somdones.cat

Palafrugell, Girona | 30/06/2021

Empresa:
MECA CENTRE S.L
Cerquem candidata amb experiència en la docència amb nens i joves, que hagi fet classes de reforç escolar i anglès. De dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 hores
Organitzar, planificar i impartir classes de reforç escolar per alumnes de primària, alguns amb dificultats educatives específiques. IMPORTANT TITULACIÓ: MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA AMB ESPECIALITZACIÓ/MENCIÓ ANGLÈS. Feina compatible amb altres activitats. Contracte laboral a temps parcial de durada del curs o bé autònoms. Bon ambient de treball.

Contracte: fixe discontinu | Jornada: parcial - tarda | Salari: no especificat

Professora de Docència CP Auxiliar de magatzem

Somdones.cat

Girona, Girona | 30/06/2021

Empresa:
Associació coordinadora Sinergia Social
Es cerca una docent per impartir un Certificat de Professionalitat de nivell 1, en l'especialitat d'auxiliar de Magatzem.
Programació didàctica dels mòduls formatius. - Preparació dels continguts didàctics: temari i altres documents didàctics complementaris. - Impartició de la formació presencial. - Planificació de l’avaluació. - Preparació de les proves d’avaluació, segons les capacitats i els criteris d’avaluació i en concordança amb la Guia metodològica i de gestió de l’avaluació dels aprenentatges en certificats de professionalitat. - Planificació de possibles sortides formatives i participar en la planificació de les pràctiques en centre de treball. - - -Seguiment de l’alumnat i tutorització.

Contracte: temporal | Jornada: intensiva - matí | Salari: 1340.00 - 1340.00 € bruts/mes

Professores o mestres d'Educació primària

Somdones.cat

Lleida, Lleida | 30/06/2021

Empresa:
Fabra Formació S.C.P
Professores per a realitzar classes a nens/es d'Educació Primària.
Persones amb 2 anys d'experiència en el món del lleure i de l'educació en les següents disciplines: Informàtica, Mecanografia, Ciència, Robòtica, Estudis assistits, Repassos.

Contracte: temporal | Jornada: parcial - matí | Salari: no especificat

Professora de Ciències de Batxillerat

Somdones.cat

Calafell, Tarragona | 30/06/2021

Empresa:
Aula Palaupa S.L
Classes de reforç de física i química per alumnes de batxillerat.

Contracte: temporal | Jornada: parcial - matí | Salari: no especificat

Professora d'anglès

Somdones.cat

Calafell, Tarragona | 30/06/2021

Empresa:
Aula Palaupa S.L
Professora d'anglès per preparar alumnes per l'obtenció del FIRST
Preparar i impartir classes d'anglès nivell B2 a nivell particular i en grups reduïts.

Contracte: temporal | Jornada: parcial - matí | Salari: no especificat

Busco associats per a un projecte innovador de comerç just i beneficis socials.

Elena Casany Castells

Sant Vicenç de Montalt, Barcelona | 26/06/2021

Aquest projecte neix durant la pandèmia com a resposta a una necessitat de fer la compra de casa alternativa a la tradicional. Des d'octubre 2020 i fins al moment ja som més de 26.000 associats repartits per tota la geografia espanyola.

Formar part d'aquesta comunitat és una nova oportunitat per a moltes persones que han vist afectada la seva font principal d'ingressos pel Covid-19, que a més d'estalviar poden obtenir beneficis i ingressos addicionals.

Contracte: autònom | Jornada: indiferent | Salari: no especificat

Sots-directora del Servei Residencial d'Acollida de Joves tutelats

Anna Pujol Ferran

Barcelona, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
Associació Coordinadora Sinergia Social.
Organització operativa i tècnica del treball que han de desenvolupar les diferents unitats, especialment en el tractament educatiu i en el desenvolupament dels programes d’intervenció. A més de les seves funcions assumeix les de la Direcció en la seva absència. Supervisió de l'equip tècnic i de tota la documentació referent al menor.
-Seguiment de l’equip educatiu -Assumpció de les funcions que li delegui la Direcció del Centre -Assumpció de la responsabilitat i representació del centre en absència de la Direcció -Corresponsabilitat en l’elaboració de la documentació del centre. - SUPERVISIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Enginyera de Camins

Anna Pujol Ferran

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
SERVITEC-INGENIERIA S.L
Busquem una enginyera especialista en projectes d'urbanització, es valorarà coneixements en càlcul de estructures.
Enginyera amb experiència en redacció i direcció en projectes d'urbanització.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Arquitecta

Anna Pujol Ferran

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
SERVITEC-INGENIERIA S.L
ARQUITECTA ESPECIALISTA EN PROJECTES INDUSTRIALS, O COMERCIALS. Busquem a una persona creativa per ocupar un lloc com Arquitecta de projectes retail, amb capacitat per integrar-se a un equip dinàmic i actiu.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: 2000.00 - 2000.00 € bruts/mes

Enginyera Industrial d'Instal·lacions

Anna Pujol Ferran

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
SERVITEC-INGENIERIA S.L
Busquem una enginyera industrial especialista en càlcul d'Instal·lacions elèctriques, Clima , etc.
Realització de projectes tècnics en instal·lacions elèctriques.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: 2000.00 - 2000.00 € bruts/mes

Aparelladora o Arquitecta tècnica

Anna Pujol Ferran

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
SERVITEC INGENIERIA S.L
APARELLADORA AMB EXPERIENCIA EN DIRECCIÓ D'OBRES TIPO COMERCIAL I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT.
DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER OBRES EN EL GARRAF I EN EL VALLES
IMPRESCINDIBLE ESTAR COL·LEGIADA I PODER FIRMAR LA COORDINACIÓ DE LES OBRES

Contracte: indefinit | Jornada: completa | Salari: no especificat

Arquitecta Urbanista

Anna Pujol Ferran

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | 23/06/2021

Empresa:
SERVITEC-INGENIERIA S.L
ARQUITECTA URBANISTA CON EXPERIENCIA. AMBITO DE TRABAJO EN OFICINA TÉCNICA Y SU POSTERIOR DIRECCIÓN DE OBRA.
Se solicita arquitecta con experiencia en la Redacción de Planes Parciales, Modificaciones puntuales. Se valorará experiencia en Proyectos de Naves Industriales

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: 3000.00 - 3000.00 € bruts/mes

Gerocultora

Anna Pujol Ferran

Vacarisses, Barcelona | 22/06/2021

Empresa:
MASIA VENTAYOL S.L.
Cerquem professional gerocultor/a amb experiència per a la residència de gent gran de Vacarisses.
Atenció a gent gran amb dificultats per a satisfer les necessitats de la seva vida diària, ja siguin funcionals, d'organització o de convivència.
Feina temporal pels 3 mesos d'estiu.

Contracte: temporal | Jornada: completa | Salari: no especificat

Creadora de continguts digitals i audiovisuals

Anna Pujol Ferran

Barcelona, Barcelona | 21/06/2021

Dones en Xarxa- Sheleader
Creació i edició de continguts digitals i audiovisuals per a un projecte de promoció de xarxes digitals de dones.

Funcions: Creació i edició de videos , Newsletters, continguts de formació, entrevistes, cròniques, imatges per a xxss, imatges promo serveis, landing pages.

Què oferim?
Teletreball i flexibilitat horària
Remuneració econòmica a concertar -d'acord al benchmark de mercat i a les responsabilitats de la posició- pagament a través de factura o sota contracte a temps parcial.
Dedicació diària de mínim 5h.
*** Busquem un perfil enfocat al client, amb habilitats en resolució de conflictes, bona gestió del temps per respectar deadlines, disciplinat i amb alta capacitat de comunicació i relacions socials.

Contracte: autònom | Jornada: parcial - matí | Salari: no especificat