Congrés Women Evolution

  • Dies: 7 d'octubre
  • Hora: 8,30-18,30h
  • Duració: 600
  • Lloc: Esade Creapolis
  • Pàgina web: https://womenevolution.es/nuevo-congreso-en-esadecreapolis-barcelona-7-de-octubre-2021/

Congrés Women Evolution: Liderazgo Femenino en la Era Digital. Salud e Innovación empresarial, el 7 de octubre.